Så vigtigt er dit CV for virksomheden

Udarbejdelse af CV

Mange har den tilgang til deres CV, at det er noget som skal overstås. Når det er klaret har man et vedvarende produkt, som vedlægges den motiverede ansøgning. Denne indstilling er helt gal.
Det giver ikke mening at lægge en masse energi i selve ansøgningen, hvis man bare vedlægger et standardiseret CV.

Faktisk forholder det sig sådan, at et grundigt udarbejdet CV, kan bringe dig meget længere end selve ansøgningen. Her kan du læse hvorfor, og samtidig få tips og tricks til CV’et.

Ansøgninger i bunkevis

Når du finder et jobopslag som tiltaler dig, kan du være sikker på, at der er mange som tænker præcis det samme. Det resulterer i, at virksomheden modtager uhyre mange ansøgninger. Det er de færreste virksomheder, som har tid til at læse samtlige ansøgninger igennem – det betyder at de grovsorteres. Grovsortering foregår som ofte ved at skimte CV’erne igennem. Derudfra vurderes det om der er incitament for at gå ansøgningen igennem.

Faktisk læser 8 ud af 10 arbejdsgivere CV’et før ansøgningen.

Det vil sige, at hvis dit CV ikke er gennemarbejdet og tilpasset det pågældende jobopslag, er der risiko for at arbejdsgiveren ikke engang når til din ansøgning, før du er blevet kasseret.

 

Det skal du have i baghovedet

Det forholder sig sådan, at 9 ud af 10 ansøgninger er for dårlige.
Typisk skyldes det, at man har udformet hvad man kan beskrive som et universelt CV, som kan vedlægges alle ansøgninger. Problemet er bare, at det fungerer ikke i praksis.

Det er vigtigt, at man tilpasser sit CV i forhold til det job man søger. Dette gøres ved at fremhæve faglighed og kompetencer som er relevante i forhold til stillingen.

Tænk på det sådan her: Du har 30 sekunder til at sælge dig selv ved gennem dit CV.

Typisk bruger arbejdsgiveren mellem 30 sekunder og 1 minut på at gennemgå hvert CV. Derfor kan det være nyttigt, at bruge overskrifter som vækker læserens nysgerrighed.

I jobopslag hvor der er mange bejlere, vil lederen ofte lede efter grunde til at sortere dig fra – den fornøjelse skal vedkommende ikke have. Sørg for at hver linje sælger sig selv.

 

Sådan skal dit CV udformes

Nu når vi har fået slået fast, at CV’et faktisk er vigtigere end selve ansøgningen, kan du med fordel lave en kombination.

Lav en teaser til CV’et. Det skal forstås sådan, at du laver et resume af CV’et, hvor du fremhæver de kvaliteter og værdier du besidder, som virksomheden vil kunne drage nytte af. Det er en god måde, hvorpå du kan fange arbejdsgiverens opmærksomhed.

Kvalitet frem for kvantitet – Hold CV’et enkelt. Det gør ikke noget, at det er kort og kontant, så længe det giver mening. Skriver du bare for at give fylde, er der risiko for at læseren ikke når frem til pointerne før CV’et er lagt til side.
Hvis du er nyuddannet og måske ikke har så meget indhold, hvad angår erhvervserfaring, er det bedre at udarbejde et relevant CV på to sider, end et på fire med en masse Bullsh*t.

Hold igen med de personlige kvaliteter. Selvfølgelig er det godt, at du er god til at håndtere konflikter, eller kan holde hovedet koldt under pres – men det er ikke det du skal lægge vægt på i CV’et. Sørg for at fremhæv dine faglige kompetencer: Hvad har du lært, hvor har du lært det og hvorfor.

 

Følger du denne guideline, øger du dine chancer i forbindelse med fremtidige jobsøgninger. Ikke nok med det, øger du ligeledes chancen for at jobs kommer til dig, via jobdatabaser og LinkedIn, i form af headhunting bureauer som finder dit CV interessant.