Ny teknologi overgår forventningerne

Flere og flere danskere får i disse dage øjnene op for de forskellige typer af varmepumper og for hvad en varmepumpe kan gøre for deres privatøkonomi. Det estimeres at der i Danmark sælges over 15.000 varmepumper om året, hvilket er en fordobling på bare 3 år.

Denne positive udvikling skyldes ikke kun de nye typer af varmepumper, der er langt mere effektive end de ældre modeller. Men også at de danske politikere og myndighederne har fokus på de forskellige typer af varmepumper og de miljømæssige fordele forbundet med disse.

Stort potentiale

Fra myndighedernes side har målet været at komme af med de forurenende oliefyr og mindske vores afhængighed af olie – der jo ikke varer evigt. Det var således en oplagt mulighed at erstatte oliefyrene med varmepumpeanlæg, der forurener langt mindre. I 2011 var der omkring 300.000 oliefyr, hvorfor potentialet for varmepumperne må siges at være stort.

Der har været god grund til at promovere varmepumperne. Udbredelsen af varmepumper i Danmark har nemlig været  langt mindre end i fx Sverige og en række andre nordiske lande. I Danmark har det længe været solcellerne der løb med al opmærksomheden og overalt så man glinsende sorte tage dukke op i landskabet. Men denne tendens er måske ved at vende nu – til fordel for andre miljøvenlige opvarmningsformer. Tilbage i 2011 var målet  at alle danske oliefyr skulle være udskiftede med varmepumper ved udgangen af 2030. Hvis dette skulle lykkedes ville det kræve et øget salg af varmepumper. På årsbasis skulle der således sælges mindst 15.000 varmepumper frem til år 2030. Med det nuværende salg på 15.000 varmepumper om året, ser det ud til at missionen er lykkedes. Med den hurtige fordobling af salget har producenterne fået blod på tanden og branchen håber således, at det vil være muligt at overbevise endnu flere danskere om fordelene ved de nye energiformer.

Vedvarende forbedringer

De vedvarende forbedringer og den øgede konkurrence inden for varmepumpeindustrien betyder at vi i dag har både luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper, der kan hive varme ud af luften selv ved meget høje minusgrader – som vi sjældent ser i Danmark. Før i tiden har netop dette aspekt ellers været et problem for varmepumpeproducenterne, der i meget kolde lande måtte se sig slået af andre opvarmningsformer. Dette gør sig selvfølgelig stadig gældende til en vis grad; men der er opnået bemærkelsesværdige forbedringer indenfor en forholdsvis kort periode. Mon ikke også fremtiden byder på både miljø- og kvalitetsmæssige forbedringer?

Derfor skal du udskifte dit oliefyr med en varmepumpe

Med de nye varmepumpemodeller  er der mange penge at spare på varmeregningen. Dette gælder både luft til luft varmepumperne og luft til vand varmepumperne. Især for dem der i dag har et gammelt olie – eller naturgasfyr, vil det kunne betale sig at investere i den nye varmepumpeteknologi og dermed opnå betydelige besparelser, både når det kommer til varmeudgifterne og CO2 udledningen.